Novosti

Novosadski sajam

Na održanom 79. Me?unarodnom Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu preduze?e Profiagrar se

predstavilo sa širokom paletom najkvalitetnijih proizvoda.

Možemo se pohvaliti da smo imali najve?u i najskuplju mašinu na sajmu, ROPA  EuroTiger V8 – kombajn

za va?enje še?erne repe, koja je predstavljala najve?u atrakciju za posetioce sajma. Doma?i proizvo?a?i

še?erne repe su uvideli sve prednosti ROPA tehnologije za va?enje še?erne repe (Mikro-Toper, brzina rada,

kvalitet va?enja, najmanji gubici po hektaru, kapacitet bunkera, pouzdanost u radu, najsavremenije

ugra?ene komponente, …), te su u svojim kalkulacijama za slede?u ...

Opširnije →
0

ROPA Mikro-Toper

                                     NOVOM TEHNOLOGIJOM DO VE?EG PRINOSA!!!

NEMOJTE OKLEVATI DA NAS POZOVETE UKOLIKO IMATE BILO

KAKVIH DODATNIH PITANJA!!!

Neven Mirkovi?,    mob: 065 298 98 99

Opširnije →
0

SEJALICE ZA ŠEĆERNU REPU

Poštovani poljoprivrednici,

u narednom periodu možemo da Vam ponudimo specijalne mašine za sejanje še?erne repe,

direktno iz Nema?ke,  mehani?ke, polovne sa 6, 12 ili 18 redova.

Za bliže informacije pozovite na broj  064 65 90 218.

Opširnije →
0

Božićni i Novogodišnji praznici

Svim našim sadašnjim i budu?im kupcima i partnerima želimo sre?ne Boži?ne praznike

i mnogo zdravlja i uspeha u Novoj 2012. godini!

Opširnije →
0

Predstojeći dogadjaji

Doga?aji na kojima nas možete posetiti  u predstoje?em periodu:

Me?unarodni poljoprivredni jesenji sajam Be?ej 01

Vreme održavanja: od 16. do 18. septembra 2011. godine
Mesto održavanja: Sportska hala Mladost, Be?ej
Za više informacija posetite web adresu: www.poljoprivrednisajam.rs

 

BIOMASA – me?unarodni B2B sajam za obnovljive izvore energije

IET – me?unarodni B2B sajam drvne industrije

SKONI – me?unarodni B2B sajam komponenti, opreme za nameštajnu industriju i interior dizajn

Vreme održavanja: od 14. do 16. septembra 2011. godine
Mesto održavanja: Master hala ...

Opširnije →
0
Page 4 of 4 1234