Plugovi

OPAL

OPAL

»» Nošeni plug obrta?  EurOpal  , sa 2 do 7 brazdi,  mehani?ko podešavanje radnog zahvata od 30 do 55 cm, vertikalni klirens do 80  cm, horizontalni do 120 cm, što je jedinstveno na tržištu

»» Velika snaga i izdržljivost, lako se vuku i veoma su efikasni u radu

»» Preko 30 razli?itih oblika plužnih tela sa punom ili rešetkastom plužnom daskom

»» DuraMaxx jedinstveni patent kompanije Lemken, plužna daska bez vijaka i sa radnim vekom dužim i do  50%  u odnosu na ...

Opširnije →

DIAMANT

DIAMANT

– Polunošeni plug obrta?   EuroDiamant  , sa 5 do 10 brazdi, mehani?ko podešavanje radnog zahvata od 33 do 60 cm, vertikalni klirens 80cm, horizontalni 100 cm.

 

– Polunošeni plug obrta?  VariDiamant  , sa 5 do 10 brazdi, hidrauli?no podešavanje radnog zahvata od 30 do 55 cm, vertikalni klirens 80 cm, horizontalni 100 cm.

Opširnije →