Tiger V8-3 XL

Tiger V8-3 XL

• Sistem za transport i ka?enje vadilice serije PR-XL

Za sistem uli?nog transporta sklopa vadilice PR-XL-serije (8-redne ili 9-oredne razli?itog medjurednog razmaka) ROPA je razvila novi sistem za transport i ka?enje.

(Pre)široki sklop vadilice se prevozi u javnom saobra?aju po dužini, sa visoko podignutim tarupom, na vu?enoj prikolici sa pneumatskim ko?ionim sistemom.

Opširnije →

Tiger V8-3

Tiger V8-3

• Robustan, pouzdan i ekonomi?an

Zapremina bunkera više od 40m³, repa ravnomerno rasporedjenja na sve 3 ose sistemom regulisanja osovinskog optere?enja i mogu?noš?u istovara za 60 sekundi.

„Euro-Kabina“; omogu?ava rad bez umaranja na  ergonomski postavljenom radnom mestu. Najbolji pregled rada vadilice i sklopa seka?a glave kao i celokupan pregled rada rezultat su razvoja ove kabine namenjene kombajnu za vadjenje repe.

Integralni tarup, tarup sa razbaciva?em lista ili posebni Ost tarup sa bo?nim razbaciva?em liš?a brine za ravnomernu raspodelu istog u svrhu ...

Opširnije →

Euro-Maus 4

Euro-Maus 4

• Za još šire prizme

ROPA predstavlja novu generaciju samohodnih pre?ista?a i utovariva?a še?erne repe sa potpuno novim dimenzijama i sa prihvatnim sistemom širim od 10,2 metara. Sveukupni koncept kombinuje performanse i efikasnost, spajaju?i dugogodišnje prakti?no iskustvo sa najnovijim tehnološkim inovacijama iz kompanije ROPA. Nepogrešiva oznaka novog euro-Mausa 4 je njegova 9 metara duga ruka koja služi kao kontrateg, specijalno dizajnirana od strane g-dina Hermana Paintnera koja garantuje potpunu stabilnost ?ak i kada je ruka za pretovar ispružena maksimalnih 15 metara.

Udobna ...

Opširnije →

Euro-Maus 3

Euro-Maus 3

Utovar sa zadovoljstvom

• Funkcionalan i prakti?an

Udjite i uživajte u udobnosti novo osmišljene „euro-Kabine“. Zauzmite mesto na udobnom vazdušnom sedištu i imajte sve stalno na oku.

Sva stanja mašine stalno se prikazuju na preglednom ekranu u boji. Pomo?u dva ergonomski postavljena višenamenska džojstika imate stalno kontrolu nad euro-Mausom. Sa jednim okretnim prekida?em i dva dugmeta možete vršiti fina podešavanja.

Patentirani ROPA prijem širine 8,70 m, sa duplim putem ?iš?enja garantuje blagi prijem repe i mo?an sistem transporta pružaju?i izrazito efektno ?iš?enje. Odvojena ne?isto?a ...

Opširnije →