Albach

Silvator 2000

Silvator 2000

Silvator 2000 je mobilna radna  mašina za proizvodnju drvene strugotine (?ipsa). Svojom veli?inom i inovativnom tehnikom  je posebno  prilago?en šumskim uslovima što se o?ituje njegovom pokretljivoš?u i manevarskim sposobnostima.

Zbog veli?ine ulaza, širine struganja od  1200mm i širine prihvata od 1730mm , za Silvator 2000 nije potrebna predpriprema (uzima balvane kakvi  jesu), što uz optimalne radne uslove ?ini preduslov  visokog radnog u?inka.

Podižu?a kabina Silvatora 2000 pruža najbolji mogu?i pregled tokom rada. Centralno podmazivanje, automatski nadzor motora i turbine za izduvavanje, elektronski ...

Opširnije →