Kultivatori

KARAT

KARAT

»» Odli?an za inicijalno plitko kultivisanje posle žetve, kao i za duboko, intenzivno mešanje zemljišta i žetvenih ostataka kasnije.

»» Sa 2 ili 3 reda radnih organa, velikim izborom valjaka (dupli valjak, cevasti ili ?etvrtasti profil, veliki paker valjak, …) i jedinstvenim  rešenjem za brzu izmenu radnih organa

»» Dubina rada od 5 do 30 cm, u zavisnosti od Vaših potreba i  izbora  radnih organa

»» Radni zahvat od 3 do 7 m, nošena ili polunošena mašina, fiksna ili sklopiva varijanta

»» Mogu?nost agregatiranja ...

Opširnije →

KRISTAL

KRISTAL

»» Vrhunske performanse i kompaktan dizajn

»» Novi, inovativni dizajn moti?ica nazvan TriMix,  47 cm širine sa zakrivljenim plo?ama na krilima pruža dosad nevi?eni kvalitet mešanja zemljišta i žetvenih ostataka u pore?enju sa prethodnim dizajnom radnih organa

»» Rad na dubini od 5 do 25 cm, radnog zahvata od 3 do 6 m, sa velikim izborom razli?itih tipova valjaka za razli?ite tipove zemljišta

»» Za lakša zemljišta se mogu koristiti i DuoMix moti?ice, koje su sa ravnim krilima, za razliku od TriMix moti?ica

»» ...

Opširnije →