Setvospremači

SYSTEM-KOMPAKTOR

SYSTEM-KOMPAKTOR

»» Teški setvosprema? za optimalne radne rezultate posle samo jednog prolaza

»» Idealna mašina za usitnjavanje, rekonsilidaciju i izravnavanje zemljišta

»» Konceptualno, Lemken setvosprema? može da se sastoji iz slede?ih delova:

  1. Eliminator traga to?ka traktora u obliku pa?ije noge sa Non-Stop osiguranjem putem opruge
  2. Ravnaju?a letva
  3. Prvi valjak, cevastog ili ?etvrtastog profila
  4. 3 reda radnih organa (pa?ija noga ili S opruga pod 90 stepeni)
  5. Drugi valjak, cevastog ili ?etvrtastog profila
  6. Kroskil roler na zadnjem kraju
  7. Bo?ni grani?nici podesivi po visini

»» Mogu?nost izbora razli?itih kombinacija radnih organa (moti?ica i valjaka) ...

Opširnije →

KORUND

KORUND

»» Mo?na alternativa za setvospremanje sa velikim izborom razli?ite opreme

»» Glavne karakteristike setvosprema?a Korund su izrazito dobro usitnjavanje, rastresanje i izravnavanje zemljišta

»» Kratak, kompaktan dizajn sa niskim centrom gravitacije, kao i mala težina mašine omogu?avaju koriš?enje traktora manje podizne mo?i preko sistema ka?enja u 3 ta?ke

»» Marathon ili Gama moti?ice sa izmenljivim vrhom (S opruge pod uglom od 90 stepeni)

»» Setvosprema? Korund se može poru?iti sa radnim zahvatom od 3 m (nošeni, fiksni) ili od 4,5 , 6, 7,5 i ...

Opširnije →