Aktuelno

60 zadovoljnih kupaca CLAAS kombajna u poslednje 2 godine!

Preduze?e PROFIAGRAR može da se pohvali odli?nim odnosima sa svim svojim kupcima, a to se posebno odnosi na kupce CLAAS kombajna ?emu svedo?i i broj od 60 prodatih CLAAS mašina/zadovoljnih kupaca u poslednje 2 godine samo na podru?ju Vojvodine!

Mapa kupci Vojvodina SRB-page-001

Naše najbolje preporuke su re?i zadovoljnih kupaca na terenu, po sistemu od usta-do-usta ?ime se mreža kupaca i broj prodatih mašina neprestano širi i uve?ava (mapa iznad) !

Glavni razlozi zadovoljstva kupaca CLAAS kombajna se mogu sumirati kroz slede?e:

– Fer i poštene cene, odli?an kvalitet mašina, najbolji odnos cene i kvaliteta!

– Stru?an servis, serviseri obu?avani u CLAAS, Nema?ka!

– Brza i pouzdana isporuka rezervnih delova!

Svim našim dosadašnjim kupcima se zahvaljujemo na saradnji i nadamo se nastavku iste i u budu?nosti na obostrano zadovoljstvo, a sve budu?e kupce ovom prilikom pozivamo da se jave ukoliko su zainteresovani za kupovinu kombajna sa najboljim odnosom vrednosti i cene!

0