Aktuelno

Drago

Drago

                                                                                 

Inteligentan adapter za kukuruz

Jedini na svetu sa potpuno automatski podesivim otkida?kim plo?ama za svaki red, bez intervencije voza?a, stabljika kukuruza je uvek, nezavisno od debljine, savršeno pritisnuta što omogu?ava berbu bez gubitaka. Visoke radne performanse i velika pouzdanost, brzo i precizno branje omogu?avaju pove?anje produktivnosti i kvaliteta berbe kukuruza. Savršena berba, ?ak i za spuštene klipove kukuruza – nizak profil i bo?ni puževi pomažu da se pokupe i klipovi kukuruza koji vise veoma nisko. Od 4 do 16 redova DRAGO adaptera može biti prilago?eno i montirano na bilo koju marku ili tip kombajna.

Revolucionarni napredak u podešavanju otkida?kih plo?a

Potpuno automatski podesive otkida?ke plo?e za svaki red, patentirana inovacija kompanije OLIMAC. Otkida?ke plo?e na adapteru za kukuruz DRAGO se automatski i simultano podešavaju prema debljini stabljike kukuruza. Automatsko samopodešavanje se obavlja potpuno nezavisno za svaki red. Kod razli?ite debljine biljaka, ovaj jedinstveni sistem vodi brigu o optimalnoj podešenosti otkida?kih plo?a, a samim tim i o maksimalnom u?inku i prinosu. Voza? ne mora da vrši bilo kakva dodatna podešavanja što mu štedi vreme, pove?ava efikasnost i umanjuje stres. Stabljike kukuruza su savršeno pritisnute tako da ih valjci bez problema uvla?e cele prema tarupu.

Ekstremno duga?ki valjci

Valjci bera?a su mnogo duži nego kod ostalih kukuruznih adaptera. Ovaj sistem ?ini odvajanje klipova kukuruza sa stabljike mnogo lakšim, izbegavaju?i gubitke i pove?avaju?i brzinu berbe. Zahvaljuju?i duga?kim valjcima adapteru DRAGO ostaje dovoljno vremena na raspolaganju da bez rasipanja skine klip kukuruza i celog ga  prenese u kombajn.

Horizontalni tarup

DRAGO sa ugra?enim horizontalnim tarupom ostavlja polje spremnim za oranje. Pozicija tarupa je ta?no u sredini reda i paralelno sa zemljom, ?ime se postiže optimalno se?enje stabljika kukuruza i usitnjavanje biljnih ostataka. DRAGO adapter se može naru?iti sa ili bez tarupa, ali ga je mogu?e i naknadno jednostavno ugraditi.

Sklopivi adapteri

DRAGO adapteri za kukuruz se mogu sklapati (širina od 3 do 3,2 metra)  i zahvaljuju?i smanjenim dimenzijama zajedno sa odli?nom vidljivoš?u olakšavaju transport po putu. Proces sklapanja se obavlja direktno iz voza?ke kabine.

Bera?ka sekcija

Svaki red posebno je osiguran pomo?u odvojenih nazubljenih spojnica sa oprugom – Walterscheid klizna kva?ila.

Sabirni lan?anik

Sabirni lan?anik sa hromiranim oprugama isti?e se svojom izdržljivoš?u. Noževi na valjcima adaptera obloženi su slojem volfram karbida. Vijcima u?vrš?eni kontra noževi spre?avaju namotavanje biljne mase.

Jednostavno i brzo održavanje

Zahvaljuju?i patentiranoj tehnologiji za sklapanje adaptera DRAGO (za ovaj proces nije potreban nikakav alat) olakšan je pristup prenosnim elementima u adapteru, što ga ?ini jednostavnim i lakim za održavanje.

 

Video

httpv://www.youtube.com/watch?v=toRG-oRDjtU