Aktuelno

Novosadski sajam

Na održanom 79. Me?unarodnom Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu preduze?e Profiagrar se

predstavilo sa širokom paletom najkvalitetnijih proizvoda.

Možemo se pohvaliti da smo imali najve?u i najskuplju mašinu na sajmu, ROPA  EuroTiger V8 – kombajn

za va?enje še?erne repe, koja je predstavljala najve?u atrakciju za posetioce sajma. Doma?i proizvo?a?i

še?erne repe su uvideli sve prednosti ROPA tehnologije za va?enje še?erne repe (Mikro-Toper, brzina rada,

kvalitet va?enja, najmanji gubici po hektaru, kapacitet bunkera, pouzdanost u radu, najsavremenije

ugra?ene komponente, …), te su u svojim kalkulacijama za slede?u sezonu izabrali upravo ROPA Tiger kombajn.

Pored Ropinih mašina, na našem prostoru na Novosadskom sajmu izložili smo tako?e i ostale mašine

iz našeg prodajnog asortimana, OLIMAC adaptere za kukuruz:

Iz  LEMKEN  programa, gruber KARAT 9, sa 11 radnih organa raspore?enih u 3 reda, nazubljenim diskovima

za bolje usitnjavanje zemljišta i sa jednim valjkom velikog pre?nika pozadi:

Veliko interesovanje poljoprivrednika je bilo i za našu ponudu polovne mehanizacije iz uvoza, kombajna, traktora

i priklju?nih mašina, gde se po povoljnim cenama mogu nabaviti odli?ne poljoprivredne mašine.

 

 

0