Aktuelno

Odlična iskustva sa ROPA kombajnom – Euro Tiger

Porodica Kucurski iz Stapara, ponosni vlasnik novog ROPA EuroTigera, polako privodi kraju kampanju

va?enja še?erne repe za sezonu 2012.god.

O pozitivnim iskustvima u radu, sa najve?im i najskupljim kombajnom u Srbiji, najbolje govori reportaža

objavljena u dnevnom listu Novosti, 02. novembra ove godine, gde se, pored ostalog, navodi koliko je

Tiger brži u radu od konkurenata, pogodan za rad u teškim vremenskim uslovima, specijalna tehnologija

Mikro-Toping koja zna?ajno umanjuje rastur i gubitke  i još mnoge druge ?injenice o ROPA kombajnu.

Kompletnu reportažu možete pro?itati klikom na sliku ispod.

0