Aktuelno

Rekordan plasman mašina kompanije ROPA iz Sittelsdorfa – 275 proizvedenih i prodanih mašina!

Vozni park u ROPI (Sittelsdorf) – Ovo je slika iz Sittelsdorfa, pre nego što su nove mašine isporu?ene

novim vlasnicima. Na slici se vidi 80  od 275 novih mašina iz produkcije 2012. 

Sittelsdorf. Kompanija ROPA Maschinenbau iz Sittelsdorfa oduševljava i pridobija sve više kupaca svojim

dugogodišnjim iskustvom, praksom i napretkom, kao i izvanrednim servisom. Tako je ovo preduze?e, sa porodicom Paintner na ?elu, u kampanji 2012, prodalo ukupno 275 novih mašina, 15 mašina više nego prošle godine.

Svakako je vredno spomenuti da je preko 100 mašina drugih proizvo?a?a zamenjeno novim ROPA mašinama.

Sa isporu?enih 138.235 KS / 101.643 kW (ukupna snaga novoproizvedenih mašina), premašen je prošlogodišnji rekord za 12.503 KS . Ovim rekordnim plasmanom ROPA zauzima vode?e mesto u svetu po proizvodnji i distribuciji samohodnih mašina za va?enje, pre?iš?avanje i pretovar še?erne repe.

Isporuka mašina po celoj zemljinoj kugli

Od 275 prodanih mašina, 183 su mašine za va?enje repe i 92 su pretovariva?i MAUS, koje su isporu?ene u 21 zemlju, širom zemljine kugle. Od 183 mašine za va?enje repe, 121 je prodana u zemljama Evropske unije. Od toga je više od  50%  ostalo u Nema?koj. 1/3 od ukupne proizvodnje mašina je isporu?ena kupcima van Evrope. Sli?na je situacija i sa MAUS pretovariva?ima. 2/3 prodanih mašina su plasirane u zemlje Evropske unije, a u Nema?koj ih je prodano 29. Deo mašina je isporu?en u Kinu, Kanadu i Ameriku.

Danas se kupci iz preko 35 zemalja sveta oslanjaju na ROPA mašine. Da bi u svako doba i na svakom mestu mogli da pruže najbolju mogu?u uslugu, ROPA poseduje svoje filijale za servis,  lager sa rezervnim delovima i distribuciju u oblastima gde se najviše uzgaja še?erna repa. ROPA poseduje pet filijala sa oko 150 zaposlenih i visoko kvalifikovanih ljudi.Na ovim mestima nalazi se servisna podrška, mesto gde se kupci savetuju i obu?avaju. U proizvodnji u  Sittelsdorfu je zaposleno 300 ljudi.

ROPA euro-Maus 4, ponos ROPE iz klase mašina za pretovar

ROPA euro-Tiger V8-4  sa bunkerom za repu od 40 m³

Vrhunski proizvodi vode do rekordnog plasmana – Sa dvoosovinskom mašinom za va?enje še?erne repe proširen je proizvodni program

Rekordan plasman nije došao tek tako, tome je doprinela inovativna i pouzdana ROPINA tehnika. Euro-Tiger V8 odlikuje se velikom snagom i pouzdanoš?u. Kao dodatak tome, posle 18 godina pauze, ROPA ponovo sa vizionarskim konceptom, proizvodi dvoosovinske mašine za va?enje repe, koje su pogodne i za manje parcele. Nova dvoosovinska mašina nosi ime euro-Panter. Mnogobrojne inovacije, kao što su nivelacija, ekstremno veliki to?kovi, najmoderniji pogon, itd. vode boljoj ekonomi?nosti i ve?em u?inku pri va?enju repe. Euro-Panter predstavlja spoj komponenata koje su se u praksi pokazale kao pouzdane i detaljnih rešenja iz euro-Tigera V8-4  i Euro-Mausa, sa najnovijim tehni?kim inovacijama iz ku?e ROPA. ROPA Euro-Panter važi za mašinu sa najboljim u?inkom u klasi dvoosovinskih mašina za va?enje repe. Nakon prototipa u ovoj godini sledi jedna probna serija, koja je prvobitno planirana za 2014.godinu.

ROPA euro-Panter – nova dvoosovinska mašina za va?enje repe sa nivelacijom i sa voznim konceptom koji ?uva zemljište

0