Aktuelno

ROPA Dani polja 2012 – Tradicionalno i moderno

Veliko interesovanje premašilo sva o?ekivanja

Više od 12.000 posetilaca bilo je prisutno na danima polja održanim 18. novembra u Sittelsdorfu,

Nema?ka, koje ve? tradicionalno organizuje kompanija ROPA na svake 2 godine smenjuju?i se sa

sajmom Agritehnica u Hanoveru.  Me?u njima je bila i grupa od 30-ak posetilaca iz Srbije, koji su

samo za ovu priliku doputovali u Nema?ku u organizaciji zastupnika ROPA mašina za Srbiju,

preduze?a Profiagrar iz Novog Sada.

 

Predstavljene najsavremenije mašine

Apsolutno rekordna poseta premašila je sva o?ekivanja organizatora, koji su za ovu godinu pripremili vrlo bogat program. Na prvom mestu bila je prezentacija dugo iš?ekivanog Euro – Panthera, novog Ropinog dvoosovinskog kombajna za va?enje še?erne repe, sa nivelacijom nagiba, specijalnim  Michelin gumama koje štite zemljište od prevelikog sabijanja i osiguravaju stabilnost mašine u radu, Mercedes-Benz dizel motorom snage 530 KS i zapreminom bunkera od 20t/28m3. Tako?e, u radu su prikazani i Euro – Tiger V8-4  XL,  sa 9-rednom PR vadilicom, kao i Euro – Maus 4, spektakularni pre?iš?iva? i utovariva? za še?ernu repu  zapanjuju?ih  dimenzija i sa širinom prihvata od 10,2m.

Centar inovacija

Tokom poslednjih godina, kroz organizaciju ovog doga?aja  kompanija ROPA je prerasla u vode?i  centar inovacija na polju tehnologije za va?enje, pre?iš?avanje i pretovar  še?erne repe, gde se najnoviji  trendovi, dostignu?a i inovacije u proizvodnji samohodnih kombajna i samohodnih pre?ista?a mogu videti  i iz prve ruke u prakti?nim demonstracijama na poljima koja sa nalaze u neposrednoj blizini fabrike. Još jedan bitan faktor uspeha i stalnog tehnološkog napretka su i sami radnici. Radnici su verni ROPI, donose ideje i zajedno ih realizuju na obostranu dobrobit i firme i samih zaposlenih. Stalno tehni?ko napredovanje i inovacije su stalno na maksimumu u ROPI.

Pored navedenih, prikazane su i mnogobrojne druge specijalizovane poljoprivredne mašine, po?ev od traktora renomiranih proizvo?a?a, pa preko kombajna za va?enje krompira, tehnologija iz oblasti šumarstva i prerade drveta, mašina za ubiranje zelene mase, raspolaganja i upravljanja te?nim stajnjakom, teleskopskih utovariva?a, sve do opreme za biogas postrojenja.

Utovar repe sa pretovariva?em i seckalica za BIOGAS postrojenje

U okviru ovogodišnjeg programa bilo je mogu?e videti i obi?i  demonstraciono-testno postrojenje u okviru pilot projekta za proizvodnju biogasa iz še?erne repe; sveže izva?ena repa je uz pomo? Panthera i Tigera dopremana  sa okolnih parcela, zatim pre?iš?avana i utovarivana sa spektakularnim Euro-Maus 4  u  prikolice, nakon ?ega je otpremana do biogas postrojenja, gde se dalja obrada vršila uz pomo? seckalice vlastite proizvodnje koja je pogonjena sa jednim motorom snage 817 KS preuzetim iz tenka Leopard 1, zapremine 37,5 l. Otvorena vrata hala fabrike ROPA na ovaj dan su omogu?ila i bliži uvid u sam process proizvodnje metalnih konstrukcija uz pomoc CNC, kompjuterski upravljanih, mašina, kao i pogone za izradu rama Euro-Tigera V8-4.

Tradicionalno i moderno rame uz rame

Jedna od najve?ih atrakcija bio je i prvi kombajn za va?enje še?erne repe napravljen sada ve? davne 1972.godine. Izumitelj, osniva? i vlasnik kompanije ROPA, g-din Hermann Paintner  se u svom obra?anju okupljenim posetiocima osvrnuo na prethodnih 40 godina i podsetio prisutne kako je samostalno napravio svoj prvi samohodni kombajn koriste?i se materijalom sa otpada te klju?ne 1972. god., da bi samo dve godine kasnije bila  izra?ena prva mašina u tzv. maloj seriji, a 1986.god. je došlo i do osnivanja kompanije ROPA, koja danas predstavlja  globalnog lidera prisutnog na tržištima preko 35 zemalja širom sveta, sa 270 stalno zaposlenih i preko 170 saradnika u firmama-?erkama.  Nakon ovog izlaganja, usledila je parada mašina i prikaz u istovremenom radu na polju predvo?ena ovim  kombajnom prvencem starim 40 godina , a rame uz rame  sa 6 novih kombajna Euro-Tiger i Euro-Mausom kao podrškom, gde su posetioci na najbolji na?in mogli da vide koliki je napredak ostvaren  u prethodnih 40 godina.

Hala sa bavarskim specijalitetima

Pored prezentacija mašina, za posetioce je bio obezbe?en i prostor za opuštanje i druženje. U  zagrejanoj hali ROPA fabrike velike površine sa delom za ugoš?avanje posetioca i šankovima za pi?e, prisutni su našli i vremena da jedni sa drugima razmenjuju ste?ena iskustva. Za obrok su bili posluženi razni bavarski specijaliteti, me?u kojima i  vo sa ražnja, riba sa roštilja, kobasice sa dodacima od krompira, sa velikim izborom slatkih specijaliteta i kvalitetnog nema?kog piva koje su služile prijatne konobarice. Za najmla?e je tako?e bio prire?en zanimljiv i interesantan program sa mnogobrojnim aktivnostima.

Bavarski proizvo?a? kompanija ROPA važi za Evropu i širom sveta kao vode?i konstruktor i proizvo?a? mašina za va?enje, pre?iš?avanje i utovar še?erne repe. U 2012.godini su izra?ene 275 nove mašine ?ime je vode?i „Crveni“ konkurent nadmašen za vise od 100 mašina.

0