Aktuelno

Zapažen nastup Profiagrara na Novosadskom sajmu

Preduze?e PROFIAGRAR  je i ove godine ostvarilo zapažen nastup na upravo održanom 80-tom jubilarnom me?unarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Možemo se pohvaliti velikom posetom našem prigodno ure?enom izložbenom prostoru  i velikom zainteresovanoš?u za izložene mašine, a posetioci su mogli i da se odmore  u prijatnoj atmosferi naše tradicionalno ure?ene bašte uz ugodan razgovor i osveženje.

IMG_1342 IMG_1343 IMG_1345IMG_1344

Predstavljene su mašine iz asortimana renomirane nema?ke kompanije LEMKEN, svestrani gruberi (razriva?i) Karat i Kristall koji su ve? poznati našem tržištu po svojoj univerzalnosti, kvalitetu, dugotrajnosti i širokim spektrom mogu?ih upotreba (kultivacija posle je?ma, pšenice, soje, suncokreta, kukuruza,..) pogotovo u sistemima redukovane obrade u kojima se ostvaruje zna?ajna ušteda u vremenu i novcu, dok je za konvencionalnu obradu predstavljen 4-brazdni obrtni plug LEMKEN EurOpal 7 sa sve popularnijim rešetkastim plužnim telima i mehani?kim podešavanjem radnog zahvata od 33 do 50 cm, velikim klirensima od 85 i 100 cm (vertikalni i horizontalni) koji omogu?avaju rad bez zagušenja ?ak i u teškim uslovima, velikim pretplužnjacima najpogodnijim za zaoravanje velike koli?ine žetvenih ostataka, naro?ito posle kukuruza, dok se opciono nudi i mogu?nost porudžbine i radnog ili radno-transportnog to?ka, razli?itih paker valjaka, hidrauli?nog podešavanja radnog zahvata iz kabine traktora i drugih opcija koje kupac želi i zahteva kako bi na najbolji mogu?i na?in obradio svoju zemlju.

LEMKEN Karat 9-300   2013.god. (4)      LEMKEN EurOpal 7 3+1 N 100  Rešetkasti 2013.god. (2)LEMKEN EurOpal 7 3+1 N 100  Rešetkasti 2013.god. (4)

LEMKEN Primus 25   2013.god. (3) LEMKEN Primus 25   2013.god. (7)

Novo na srpskom tržištu su prskalice iz kompanije Lemken, a predstavljenja je vu?ena prskalica Lemken Primus 25, zapremine 2400 l sa krilima raspona 18m, ?ija efikasnost primene i visoki radni u?inci ?ine ovu prskalicu prvim izborom za mnoge farme širom sveta. Više informacija o prskalici pogledajte ovde: http://www.profiagrar.com/proizvodi/lemken/prskalice/primus-vucena-prskalica/3809

Iz programa kukuruznih adaptera predstavili smo adapter OLIMAC Drago, sa automatski podesivim otkida?kim plo?ama, ekstremno duga?kim valjcima, horizontalnim tarupom, niskim profilom koji smanjuje gubitke, dok se kao opcija nudi i mogu?nost ugradnje opreme za vršenje suncokreta na svaki red, bo?ni spuževi za spuštene klipove kukuruza i dodaci  nazvani razbija?i ?apora koji ?uvaju gume kombajna od ošte?enja koje izazivaju odse?ene stabljike kukuruza. Više o ovom adapteru (opis, pdf, video) možete pogledati ovde: http://www.profiagrar.com/proizvodi/olimac-drago/drago/268

Ipak najviše pažnje svih posetilaca sajma  izazvao je kombajn za va?enje še?erne repe Euro-PANTHER, novina iz nema?ke kompanije ROPA, koji je premijerno predstavljen na našem štandu, neposredno nakon svetske premijere u Nema?koj i u Parizu na sajmu SIMA, ?ime su svi posetioci ovogodišnjeg sajma dobili ekskluzivnu priliku da vide nešto najbolje što svet može da ponudi iz oblasti tehnologije va?enje še?erne repe. Sa Mercedesovim 6-cilindri?nim  Euro 4 motorom od ?ak 530 KS, Panter je najja?i kombajn u svojoj klasi dvoosovinskih kombajna, a, pored ostalog, ono što ga dodatno izdvaja od drugih je specijalni vozni koncept koji ?uva zemljište od prevelikog sabijanja uz pomo? specijalnih, ekstra velikih i fleksibilnih Michelin guma, bunker zapremine 28 m3 sa ultrazvu?nim senzorima, produžena istovarna traka, 3 puta preklopiva, Micro-Topper za precizno odsecanje glave repe uz koji se prinos uve?ava do ?ak 2t ili oko 80 € po hektaru, vrhunski softver za pra?enje parametara rada i postizanje najboljih performansi, kao i mnoge druge opcije koje su u ponudi uz novi ROPA Euro-Panther. Kako je to izgledalo na licu mesta pogledajte na slikama ispod:

Panter Panter 8 Panter 6 Panter 9 Panter 4 Panter 2 Panter 3 Panter 7 Panter 5 U kabini

0