Aktuelno

RUBIN

RUBIN

»» Plitko, brzo i intenzivno

»» Intenzivno usitnjavanje i ujedna?eno mešanje organske materije i zemljišta

»» Otvoreni dizajn ramske konstrukcije sa velikim klirensom garantuje rad bez zagušenja ?ak i kada su u pitanju velike koli?ine preostale organske mase na polju

»» Konkavni nazubljeni diskovi pre?nika 620 mm  se preklapaju izme?u redova kako bi osigurali da je svo zemljište izmešano

»» Sistem zaštite od preoptere?enja je izveden preko jakih spiralnih opruga

»» Verzije Rubin-a od 4 do 6 m su na raspolaganju sa lakom transportnom osovinom ili sa kombinovanom osovinom za agregatiranje sa sejalicom Solitair

»» Za velike površine u ponudi je Rubin Gigant radnih zahvata 8, 10 i 12 m

GALERIJA SLIKA  (kliknite na sliku ispod)