Aktuelno

KRISTAL

KRISTAL

»» Vrhunske performanse i kompaktan dizajn

»» Novi, inovativni dizajn moti?ica nazvan TriMix,  47 cm širine sa zakrivljenim plo?ama na krilima pruža dosad nevi?eni kvalitet mešanja zemljišta i žetvenih ostataka u pore?enju sa prethodnim dizajnom radnih organa

»» Rad na dubini od 5 do 25 cm, radnog zahvata od 3 do 6 m, sa velikim izborom razli?itih tipova valjaka za razli?ite tipove zemljišta

»» Za lakša zemljišta se mogu koristiti i DuoMix moti?ice, koje su sa ravnim krilima, za razliku od TriMix moti?ica

»» Opciono Kristal se može opremiti sa sa sistemom za brzu izmenu radnih organa i Non-Stop ure?ajem za zaštitu od preoptere?enja

GALERIJA SLIKA  (kliknite na sliku ispod)