Aktuelno

OPAL

OPAL

»» Nošeni plug obrta?  EurOpal  , sa 2 do 7 brazdi,  mehani?ko podešavanje radnog zahvata od 30 do 55 cm, vertikalni klirens do 80  cm, horizontalni do 120 cm, što je jedinstveno na tržištu

»» Velika snaga i izdržljivost, lako se vuku i veoma su efikasni u radu

»» Preko 30 razli?itih oblika plužnih tela sa punom ili rešetkastom plužnom daskom

»» DuraMaxx jedinstveni patent kompanije Lemken, plužna daska bez vijaka i sa radnim vekom dužim i do  50%  u odnosu na redovno plužno telo!

 

»» Nošeni plug obrta?   VariOpal, sa 2 do 7 brazdi, hidrauli?no podešavanje radnog zahvata od 22 do 60 cm, vertikalni klirens do 80 cm, horizontalni do 120 cm

»»  Idealan za usko i široko oranje, široka plužna tela za široke gume

»» Pretplužnjaci se podešavaju bez alata, vrlo jednostavno

»» Radno transportni to?ak za preciznu kontrolu dubine rada i pomo? u transportu