Aktuelno

PRIMUS – vučena prskalica

PRIMUS – vučena prskalica

»» Efikasna primena i visoki radni u?inci ?ine ovu prskalicu prvim izborom za mnoge farme

»» Jednostavan, ergonomski prilago?en dizajn osigurava lako koriš?enje i minimizira potrebe za održavanjem

»» Kompaktna vu?ena prskalica sa malom transportnom širinom i visinom osigurava lako i bezbedno kretanje izme?u njiva i u javnom transportu

»» Otporni GRP rezervoar je dostupan u 3 veli?ine: od 2400 l, 3300 l  i 4400 l

»» Snažna krila Z-profila sa integrisanim cevima i ventilima, sa standardnom suspenzijom i rasponom od 15 do 33 m

»» Kompjuter serije Teejet za potpunu elektronsku kontrolu rada je deo standardne opreme

»» Jednostavno povezivanje na traktor putem fiksne rude za vu?u sa zamenljivim krajevima koji odgovaraju razli?itom tipu ka?enja svakog traktora

GALERIJA SLIKA  (kliknite na sliku ispod)