Aktuelno

Saphir 7 i 8 – mehaničke sejalice

Saphir 7 i 8  –  mehaničke sejalice

»» Mehani?ke sejalice Saphir  7 i 8 su skoro identi?ne, s tim da je kod sejalice  Saphir 8 omogu?ena elektronska kontrola setve iz kabine  putem Solitronic sistema

»» Visoko u?inkovito mehani?ko sejanje u svim uslovima

»» Radni zahvati od 3 i 4 m, me?uredni razmak 125 i 150 mm

»» Precizno podešavanje setvene norme od 0,5 do 500 kg/ha

»» Idealnu dubinu setve i ujedna?eno nicanje omogu?avaju dupli diskosni ulaga?i i pritisni to?ak, ?iji pritisci ulaganja idu i do 70 kg po disku, što omogu?ava primenu sejalice i u redukovanim sistemima obrade

»» Rezervoari za seme zapremine  od 650 do 1.100 l

GALERIJA SLIKA  (kliknite na sliku ispod)

Saphir 8

»» Stepenice, široka platforma i rukohvat – bezbedan, lak i brz pristup rezervoaru

»» Hidrauli?no pomeranje centra gravitacije – lak transport po javnim putevima

»» Norma setve bezstepeno podesiva od 0,5 do 500 kg/ha

»» Nakon inicijalne kalibracije, stopa setve se lako podešava iz kabine, na samo jedan dodir dugmeta putem Solitronic sistema za kontrolu setve

»» Solitronic sistem omogu?ava kontrolu brzine rotacije elektri?no pogonjene seju?e osovine; dodatno, upozorava na nizak nivo semena u rezervoaru, prikazuje brzinu kretanja i beleži zasejanu površinu

GALERIJA SLIKA  (kliknite na sliku ispod)