Aktuelno

Solitair 8 i 9 – pneumatske sejalice

Solitair 8 i 9   –   pneumatske sejalice

»» Pneumatska sejalica Solitair 8 je optimalno konfigurisana za farme srednje veli?ine koje žele precizno pneumatsko sejanje, kako u konvencionalnim tako i u redukovanim sistemima obrade

»» Sa radnim zahvatima od 3, 3.5 i 4 m i rezervoarima zapremine 1100 i 1850 l može se kombinovati sa razli?itim priklju?nim mašinama ?ine?i ovu sejalicu izuzetno svestranom

»» Na raspolaganju su dve verzije sejalice Solitair sa me?urednim razmakom od 125 i 150 mm

»» Konstantan protok vazduha za precizno doziranje se obezbe?uje preko hidro pogonjene vazdušne turbine

»» U standardnu opremu je uklju?en i Easytronic elektronski sistem za kontrolu setve

GALERIJA SLIKA  (kliknite na sliku ispod)

SOLITAIR  9

»» Svestrana pneumatska sejalica – može se koristiti solo  ili u kombinaciji sa velikim brojem priklju?nih mašina

»» U ponudi su nošene fiksne ili sklopive sejalice, ili polunošene sklopive verzije radnih zahvata od 3 do 6 metara

»» 6-?elijski disk u centralnoj mernoj jedinici se može podešavati na razli?ite setvene norme od 1,5 do 300 kg/ha

»» Solitronic sistem za kontrolu setve se brine za sve kontrolne i prate?e funkcije, dok pregledan monitor u boji obezbe?uje jednostavno podešavanje parametara i upravljanje setvom

»» Razdelnici semena se nalaze izvan rezervoara, direktno iznad ulaga?a semena, dok su sva creva koja vode od razdelnika do ulaga?a jednake dužine kako bi se omogu?ila precizna raspodela semena

»» Dupli diskosni ulaga?i sa gumenim to?kovima za kontrolu dubine polažu seme precizno na jednaku dubinu ?ak i na neujedna?enom zemljištu, dok se kontrola dubine setve održava ujedna?enom ?ak i pri velikim brzinama

GALERIJA SLIKA  (kliknite na sliku ispod)