Aktuelno

KORUND

KORUND

»» Mo?na alternativa za setvospremanje sa velikim izborom razli?ite opreme

»» Glavne karakteristike setvosprema?a Korund su izrazito dobro usitnjavanje, rastresanje i izravnavanje zemljišta

»» Kratak, kompaktan dizajn sa niskim centrom gravitacije, kao i mala težina mašine omogu?avaju koriš?enje traktora manje podizne mo?i preko sistema ka?enja u 3 ta?ke

»» Marathon ili Gama moti?ice sa izmenljivim vrhom (S opruge pod uglom od 90 stepeni)

»» Setvosprema? Korund se može poru?iti sa radnim zahvatom od 3 m (nošeni, fiksni) ili od 4,5 , 6, 7,5 i 9 m (nošeni, hidrauli?no sklapanje)

GALERIJA SLIKA  (kliknite na sliku ispod)