Aktuelno

Euro-Maus 3

Euro-Maus 3

Utovar sa zadovoljstvom

• Funkcionalan i prakti?an

Udjite i uživajte u udobnosti novo osmišljene „euro-Kabine“. Zauzmite mesto na udobnom vazdušnom sedištu i imajte sve stalno na oku.

Sva stanja mašine stalno se prikazuju na preglednom ekranu u boji. Pomo?u dva ergonomski postavljena višenamenska džojstika imate stalno kontrolu nad euro-Mausom. Sa jednim okretnim prekida?em i dva dugmeta možete vršiti fina podešavanja.

Patentirani ROPA prijem širine 8,70 m, sa duplim putem ?iš?enja garantuje blagi prijem repe i mo?an sistem transporta pružaju?i izrazito efektno ?iš?enje. Odvojena ne?isto?a se raspodeljuje preko cele širine prijemnog dela.

Od ulazne transportne trake za ?iš?enje sa poliuretanskim zahvatnim prstima otpornim na kamenje repa se pažljivo i efikasno transportuje do slede?e trake za ?iš?enje ili do opciono ugradjenog sistema ?iš?enja pomo?u Cvik valjaka.

U mašinu može da se ugradi traka za ?iš?enje ili sistem cvik valjaka za pre?iš?avanje prilagodljivog broja obrtaja sa ko?nicom za repu,zavisno od potrebnog intenziteta ?iš?enja u Vašem podru?ju.

Ruka za pretovar može da se zakre?e na levo kao i na desno i dostiže raspon od 11,50 metara ili 13 metara (produžena verzija).Visina pretovara dostiže 6 metara ?ime se  lako premoš?uju kanali i niže rastinje.

Štedljivi Mercedes Benc linijski motor zapremine 7200 kubika i snage 220kW(299KS) radi sa smanjenim brojem obrtaja pri utovaru kao i u transportu, pri ?emu motor raspolaže sa dovoljnom rezervom snage i u teškim radnim uslovima.

Domišljati hidrauli?ni sistem pruža prenos snage sa najve?im stepenom iskoriš?enja pri najve?im kapacitetima ?iš?enja. Preko lamelaste spojnice se uklju?uju svi radni pogoni da bi i u jako hladnim vremenskim uslovima omogu?ili lako pokretanje motora. Load Sensing hidraulika ima veoma visok radni u?inak i pri praznom hodu motora.

Prvoklasni sigurnosni koncept rashladnog sistema sa hidrauli?nim pogonom ventilatora koji se reguliše prema temperaturi, i uz to je automatski reverzibilan,  osigurava da motor i hidrauli?ni sistem uvek rade “hladne glave“. Izmenjiva?i toplote rashladnog sistema su smešteni iznad motora i samim tim zašti?eni od prljavštine.

Rezervoar dizel goriva velike zapremine sa prostranim ormari?em za alat hidrauli?no se zaokre?e i služi kao kontrateg ruci za pretovar ?ime se postiže bolja raspodela težine na radu u polju. Time je osigurana stabilnost mašine i pri uli?noj vožnji.

 

Tehni?ki podaci


• ROPA euro-Maus Tip e-M3

Motor:

Dizel motor Mercedes-Benz OM 926 LA, emisije izduvnih gasova EURO-MOT IIIa, linijski motor sa 6 cilindara snage 220kW/299KS pri 2200 o/min, najve?i obrtni moment od 1200Nm pri 1300-1600 o/min, radna zapremina 7.201cm³, potpuno elektronsko upravljanje radom motora, prikaz potrošnje goriva na monitoru, hidrauli?ki pogonjen ventilator podesiv prema temperaturi sa mogu?noš?u reverziranja, pogon sa ravnim kaišem i automatskim zateza?em, zapremina rezervoara za dizel 1340 litara.

Vozni pogon:

Kontinualni hidrostati?ki pogon sa ?etverostepenim prenosom, 2 nezavisne blokade diferencijala, tempomat, štedljivi režim rada motora pri uli?noj vožnji, regulacija radne brzine ka prizmi elektronskim upravljanjem prenosa za smanjenje brzine, brzina 20km/h; opciono 25km/h.

Hidrauli?ni sistem:

Razdelnik snage sa lamelastom spojnicom koja u zavisnosti od optere?enja uklju?uje pomo?ne radne pogone (pumpe), a ?ime je omogu?en lakši start dizel motora i pri jako niskim spoljnim temperaturama, kružno podmazivanje pod pritiskom sa nadziranjem koli?ine ulja za podmazivanje, odmereni prenosni odnos za smanjen broj obrtaja u procesu utovara, posebna „Load Sensing“ pumpa za snabdevanje ?itave radne hidraulike, 3 aksijalne klipne pumpe (za pogon valjaka podesivog broja obrtaja i sa mogu?noš?u promene smera obrtanja), velika pumpa voznog pogona za vožnju sa smanjenim brojem obrtaja u posebnom štedljivom režimu uli?ne vožnje.

Upravljanje:

Upravljanje prednjom osovinom, upravljanje zadnjom osovinom, upravljanje svim to?kovima istovremeno (allrad), poseban režim „okretne vožnje“, automatski srednji položaj sa indikacijom na terminalu, ugao zakretanja prednjih to?kova 30°, ugao zakretanja zadnjih to?kova 32°.

Krug okretanja:

Unutrašnji pre?nik 8,30 m

Kabina:

Zvu?no izolovana panoramska kabina sa toniranim staklima i spuštenom ivicom za preglednost, upravlja?ka konzola na rotiraju?em voza?kom sedištu sa ugradjenim monitorom u boji, funkcijski tasteri i okretni prekida?, 2 srazmerno upravljaju?a višenamenska džojstika, kontrola rada motora sa indikacijom na monitoru, automatska klima, udobno vazdušno rotiraju?e sedište za voza?a, mp3-cd radio uredjaj sa zvu?nicima, odeljak za odlaganje sitnica u zadnjem zidu kabine zapremine 60 litara, brisa?i stakala; levi, desni i pozadi.

Kapacitet utovara:

Do 550 tona po satu utovara

Maksimalana širina prihvata:

8,70 m

Prihvat:

Patentirani Ropa prihvat sa valjcima širine 8,70m, 18 valjaka podesivog broja obrtaja i automatskom promenom smera (reverziranje), (2 valjka sa prstima rade do 7cm duboko u zemlji, 2 valjka ?ista?a, 4 transportna koji prenose repu prema napolju, 2 konusna valjka koji dele tok repe, 8 su?eljavaju?ih CVIK valjaka  koji vra?aju repu ka sredini i dupliraju put ?iš?enja), središnji vrh pogonjen preko ekscentra, teleskopski srazmerno upravljivi sakuplja? preostale repe, kruženje (protok) ulja najve?im delom u hidrauli?nim cevima, video kamera i LCD monitor u boji za kontrolu dubine prihvata.

Ulazna traka za ?iš?enje:

Širine 80 cm, nazubljeni kaiševi  podele 50 mm sa poliuretanskim prstima (skuplja?ima repe), preklapaju?i odstranjiva?i prljavštine.

?iš?enje:

Standardna traka širine 90 cm sa podelom 40 mm ili 50 mm.

opciono:

Cvik valjci ; 8 su?eljavaju?ih valjaka širine 125 cm

Ukupna površina ?iš?enje:

28,64 m² sa trakom za ?iš?enje;  29,48 m² sa Cvik valjcima

Dužina puta za ?iš?enje:

23,8 m (standarna ruka za pretovar) odnosno 25,3 m (produžena ruka za pretovar)

Visina pretovara:

do 6,00 m

Raspon pretovara:

11,50 m (sa standardnom rukom za pretovar),

odnosno 13 m (sa produženom rukom za pretovar)

Elektroinstalacija:

24 Volta, 2 alternatora po 100 ampera, 12 volti uti?nica, 2 uti?nice po 24 volta

Transportni i radni režim:

Transformacija iz transportnog u radni režim traje 2 minuta.

Dimenzija u transportnom režimu:

Dužina: 13,35 m; širina: 3,00 m; visina: 4,00 m

Težina:

U zavisnosti od izvedbe: od 23.500 kg

Gume:

710-75 R34, indeks nosivosti 178 A8

3. osovina (obavezna u nema?koj) 235/75 R 17,5

 

Standardna oprema:

Centralno podmazivanje, sakuplja? preostale repe, automatska klima, kutija sa alatom

Dodatna oprema:

?ista? sa CVIK valjcima, 8 su?eljavaju?ih valjaka, pretovarna ruka dužine 13m, Webasto grejanje kabine,  verzija koja razvija 25 km/h , 3. osovina (obavezna u Nema?koj), kamera na pretovarnoj ruci, iznos (snimanje) podataka pomo?u USB memorije, vaga na pretovarnoj ruci, integrisani GIS-priklju?ak, u terminal integrisani RABS-Sistem sa odašilja?em (Transponder) za logistiku transporta (odvoza repe), pomo?na osovina na prihvatu za pospešivanje protoka repe.

Proizvedeno u  Nema?koj.

Prema rezultatima testiranja od nema?ke asocijacije za tehni?ka ispitivanja (TUV) i strukovne zajednice odgovara CE propisima. Zadržavamo pravo na tehni?ke izmene.

 

Video

httpv://www.youtube.com/watch?v=pI9CklY95_8