Novo u Profiagrar-u Malčer STARK

Zahvat od 1,4m do 2,2m (model na slici 2m)