GERINGHOFF

Žetva, kao vrlo izazovan i zahtevan posao tokom poljoprivredne sezone, ne ostavlja prostora za kvarove mehanizacije niti gubitke u žetvi. Svako ko se trudi da postigne komercijalni uspeh na svom poljoprivrednom gazdinstvu zavisi od pouzdane mehanizacije – ceo dan, svaki dan.

Još od 1880.god., GERINGHOFF blisko sarađuje sa poljoprivrednicima na svim kontinentima – duže od bilo koje druge kompanije u svetu, te su proizvodi i rešenja koja GERINGHOFF nudi rezultat iskustva sticanog tokom 140 godina.

ADAPTERI ZA KUKURUZ

MAIS STAR HORIZON

HORIZON STAR II

ADAPTERI ZA SUNCOKRET

SUNLITE*

SUNLITE* HORIZON

ADAPTERI ZA KUKURUZ

Najcenjeniji kukuruzni adapteri - vrhunske performanse - napravljeno u Nemačkoj

Pouzdanost – performanse – vodeci kvalitet u bransi – to su GERINGHOFF standardi.

Kompanija GERINGHOFF u ponudi ima više modela adaptera za kombajne (žitni, kukuruzni, za suncokret,…). Kompletan proizvodni program možete pogledati na sledećem linku : https://www.geringhoff.com/en/Products dok su najpopularniji modeli predstavljeni u tekstu ispod, a više informacija možete pronaci i u prospektu i u našem media centru.

MAIS STAR HORIZON
promišljen do najsitnijih detalja

– Koncept rada

Mais Star Horizon modela se zasniva na dokazanom Mais Star dizajnu:

2 oklagije-valjka, koje se okreću u kontra smerovima, sa po 4 noža na svakoj oklagiji, agresivno povlače stabljiku kukuruza nadole na kontrolisan nacin. Integrisana horizontalna sečka zahteva malu količinu pogonske snage za seckanje stabljike kukuruza radi bržeg truljenja, bukvalno eliminišući potrebu za naknadnim malciranjem ili bilo kakvim dodatnim seckanjem i usitnjavanjem žetvenih ostataka.

Optimalna pozicija horizontalne sečke omogućava da sve stabljike budu odsečene kratko i jednako, čak i u uslovima promenljivog međurednog rastojanja ili kada se kombajn vozi pod uglom u odnosu na redove kukuruza.
Ovaj koncept rada je pogodan za sve useve, čak i one u kojima je prisutna velika količina korova ili trave, i sa lakoćom savladava zrele i tvrde biljke.

– Procesuiranje žetvenih ostataka

Odlična distribucija slame po površini polja. Savršen kvalitet sečenja. Eliminiše potrebu za naknadnim procesuiranjem capora kako bi se omogućili naredni postupci obrade tla.
Izuzetno kratki i ujednačeno usitnjeni žetveni ostaci.

Izgled baterije

Zašto izabrati GERINGHOFF?

Mnogo je razloga… najbolja oprema u standardnoj specifikaciji, pogon preko reduktora/kardana obezbeđuje veliki broj obrtaja i pouzdan prenos snage, bez lanaca i kaiševa, automatsko zatezanje privodnih lanaca, izvrstan servisni period, malo održavanja, mogućnost upotrebe na različitim kombajnima, veliki izbor dodatne opreme, mogućnost izbora boje Vašeg adaptera…

Dodatna oprema:

Pipalice za AutoPilot – omogućavaju potpuno automatsko navođenje kombajna i kukuruznog adaptera uvek u sredini redova, ukoliko kombajn poseduje AutoPilot sistem.

Automatska kontrola visine (AutoContour) – senzori za visinu pružaju informaciju o konturama tla i time osiguravaju automatsko prilagođavanje visine rada adaptera konturama tla, ukoliko kombajn podržava taj sistem.

Potirač capora – pomaže u savijanju capora kukuruza prema tlu, u pravcu ispred guma ili gusenica, kako bi se sprečilo njihovo oštećenje izazvano oštrim ivicama kukuruznog capora, a dodatno podržavaju i težinu adaptera kako bi se izbegla mogužnost da horizontalna sečka dođe u kontakt sa tlom.

Bočni spuzevi – hidraulično pogonjeni, montiraju se na bočne haube: levu, desnu ili na obe, te pomažu da se prikupe i polegli klipovi kukuruza, odnosno sprečavaju da polegli klipove vise sa strane adaptera i ispadaju napolje, a takođe i sprečavaju nagomilavanje stabljika na bočnim stranama.

Reduktor broja obrtaja – čini GERINGHOFF adapter još svestranijim, i omogućava prilagođavanje različitim uslovima žetve. U ponudi su 2-stepeni i 4-stepeni reduktori koji omogućavaju smanjivanje broja obrtaja adaptera, što uz dodatnu opremu za suncokret pruža još jednu mogućnost upotrebe u žetvi suncokreta.

Oprema za suncokret – alternativno, GERINGHOFF kukuruzni adapteri mogu biti opremljeni sa aktivnim (levo) ili pasivnim (desno) setom za žetvu suncokreta. Koji že set najviše odgovarati zavisi od uslova na polju i stepena zrelosti suncokreta u momentu žetve.

HORIZON STAR II
za maksimalno usitnjavanje žetvenih ostataka

– Koncept rada HORIZON STAR II modela – rezanje i seckanje odjednom

2 oklagije-valjka, različitih prečnika, hvataju stabljiku kukuruza i povlače je prema dole u konstantnom pokretu. Istovremeno, treći rotor-valjak koji je opremljen sa 15 tanjirastih okretnih noževa cepa stabljiku na podjednako kratke delove.
Ovaj dizajn omogućava da se biljka maksimalno usitni tokom žetve, osiguravajući brže truljenje.
Horizontalna sečka se nalazi sa u prednjem delu sa strane beračkog reda i upravo taj optimizovani položaj omogućuje da se stabljika odseca vrlo blizu zemlje u punoj radnoj brzini ostavljajući iza sebe posebno kratke capore koji više ne pružaju dovoljno staništa za štetočine.

– Procesuiranje žetvenih ostataka

Odlična distribucija slame po površini polja. Odličan kvalitet sečenja.
Izuzetno kratki i ujednačeno usitnjeni žetveni ostaci.

Izgled baterije

Zašto izabrati GERINGHOFF?

Mnogo je razloga… najbolja oprema u standardnoj specifikaciji, pogon preko reduktora/kardana obezbeđuje veliki broj obrtaja i pouzdan prenos snage, bez lanaca i kaiševa, automatsko zatezanje privodnih lanaca, izvrstan servisni period, malo održavanja, mogućnost upotrebe na različitim kombajnima, veliki izbor dodatne opreme, mogućnost izbora boje Vašeg adaptera…

Dodatna oprema:

Pipalice za AutoPilot – omogućavaju potpuno automatsko navođenje kombajna i kukuruznog adaptera uvek u sredini redova, ukoliko kombajn poseduje AutoPilot sistem.

Automatska kontrola visine (AutoContour) – senzori za visinu pružaju informaciju o konturama tla i time osiguravaju automatsko prilagođavanje visine rada adaptera konturama tla, ukoliko kombajn podržava taj sistem.

Potirač capora – pomaže u savijanju capora kukuruza prema tlu, u pravcu ispred guma ili gusenica, kako bi se sprečilo njihovo oštećenje izazvano oštrim ivicama kukuruznog capora, a dodatno podržavaju i težinu adaptera kako bi se izbegla mogužnost da horizontalna sečka dođe u kontakt sa tlom.

Bočni spuzevi – hidraulično pogonjeni, montiraju se na bočne haube: levu, desnu ili na obe, te pomažu da se prikupe i polegli klipovi kukuruza, odnosno sprečavaju da polegli klipove vise sa strane adaptera i ispadaju napolje, a takođe i sprečavaju nagomilavanje stabljika na bočnim stranama.

Reduktor broja obrtaja – čini GERINGHOFF adapter još svestranijim, i omogućava prilagođavanje različitim uslovima žetve. U ponudi su 2-stepeni i 4-stepeni reduktori koji omogućavaju smanjivanje broja obrtaja adaptera, što uz dodatnu opremu za suncokret pruža još jednu mogućnost upotrebe u žetvi suncokreta.

Oprema za suncokret – alternativno, GERINGHOFF kukuruzni adapteri mogu biti opremljeni sa aktivnim (levo) ili pasivnim (desno) setom za žetvu suncokreta. Koji že set najviše odgovarati zavisi od uslova na polju i stepena zrelosti suncokreta u momentu žetve.

ADAPTERI ZA SUNCOKRET

SunLite*
Adapter za suncokret nezavisan od međurednog razmaka

Prvi kontakt je ključan

Žetva suncokreta je osetljiv posao i sa biljkama se mora pažljivo postupati kako bi se postigao maksimalan rezultat.
Upravo taj prvi kontakt biljke sa mašinom je ono što pravi razliku.
Za savršen start žetve suncokreta GERINGHOFF je razvio specijalne špiceve koji obezbeđuju nežan prvi kontakt biljke i mašine.

Jedinstven dizajn za suncokret – korita i špicevi u obliku korita, otporni na habanje, obezbeđuju nežan prvi kontakt biljke sa adapterom, što dodatno omogućuje veliku brzinu rada čak i u maksimalnim prinosima, > 10 km/h

Dobra kontrola protoka useva – odmor za čoveka i mašinu

Špicevi usmeravaju glavice useva prema noževima kose, dok integrisana korita- hvatači semena onemogućava da seme padne na zemlju.
Širina špiceva je optimizovana tako da omogući žetvu suncokreta nezavisnu od međurednog razmaka, u svim uslovima, čime se značajno smanjuje opterećenje na kombajnera i na mašinu.

Karakteristike našeg proizvoda - Vaš put ka uspehu

Ram i karoserija – tanak dizajn

Suncokret kao osetljiv usev, ima specifične zahteve u žetvi, te smo upravo iz tog razloga dizajnirali bočne stranice kao tanke i uske, da bi se izbegla oštećenja i sprečili gubici.

Ubacivanje useva u mašinu – nežno i oprezno za maksimalne prinose

Pomoćni valjak, koji je podesiv po visini, nežno pomaže usevu da stigne do spuznog transportera, povlačeći ga sa velikom pažnjom i vrlo polako – zahvaljujući masivnom prečniku od 620mm.

Ubacivanje useva u mašinu – nežno i oprezno za maksimalne prinose

Pomoćni valjak, koji je podesiv po visini, nežno pomaže usevu da stigne do spuznog transportera, povlačeći ga sa velikom pažnjom i vrlo polako – zahvaljujući masivnom prečniku od 620mm.

Dobro konstruisano – Za minimalne gubitke

Specijalni špicevi i dugačka i široka korita za promenljiv međuredni razmak, žljebovi za sprečavanje gubitaka usled rasipanja, u kombinaciji sa nezavisno podesivim pomoćnim valjkom, osiguravaju žetvu suncokreta skoro bez gubitaka.

Više informacija možete pronaći u prospektu, ili u našem media centru (slike, video, prospekti).

SunLite* Horizon
Otkrijte prednosti seckanja

Isto kao i SunLite* adapter, i SunLite* Horizon je adapter za suncokret nezavistan od međurednog razmaka, ali sa dodatkom horizontalne sečke.

Budite hrabri – podignite svoja ocekivanja

Najvećim svojim delom, suncokret je sačinjen od vrlo abrazivnog materijala. Kada horizontalna sečka isecka stabljiku, iseckani delovi ostaju ravnomerno raspoređeni po njivi, odnosno najveći deo abrazivnog materijala od koga je sačinjena stabljika ostaje na njivi, čime se čuva i sam adapter, i kombajn i transportna sredstva.

Horizontalna sečka – za bolje performanse

Horizontalna sečka je savršeno rešenje za karoseriju. Noževi koji se rotiraju u kontra smerovima sprečavaju začepljenje i omogućavaju čist rez čak i pri velikim radnim brzinama i u najtežim uslovima. Sečka je pogonjena preko reduktora, koji je doživotno podmazan, odnosno ne zahteva nikakvo odrzavanje.

Pogonski koncept – pouzdan i močan

Pogon jedinicama horizontalne sečke daje čvrsti, pouzdani duplex lanac.
Reduktor na svakoj jedinici horizontalne sečke poseduje sopstveno kvačilo radi nezavisne zaštite svake jedinice horizontalne sečke i njene maksimalne pouzdanosti.

Hidraulična kontrola visine odsecanja – korisna funkcija za kombajnera

Podešavanje visine horizontalne sečke se obavlja vrlo jednostavno putem džojstika u kabini kombajna.
Vizuelni indikator na adapteru Vam uvek govori na kojoj ste trenutno visini odsecanja.
Najčistiji rezovi, čak i u najtežim uslovima.

Maksimalni razmak sečke i kose

Maksimalni razmak sečke i kose je 750mm. Sa visinom odsecanja capora na otprilike 150mm, stabljika se bere (odseca) na otprilike 870mm od zemlje.
Visina branja može biti i viša, ukoliko se ostavlja duži capor.

Minimalni razmak sečke i kose

Minimalni razmak sečke i kose je 300mm. Podešeno na najnižu visinu capora (cca. 150mm), biljka se bere na visini od otprilike 230mm.

Minimalni razmak sečke i kose

Minimalni razmak sečke i kose je 300mm. Podešeno na najnižu visinu capora (cca. 150mm), biljka se bere na visini od otprilike 230mm.

Prvi kontakt je ključan

Žetva suncokreta je osetljiv posao i sa biljkama se mora pažljivo postupati kako bi se postigao maksimalan rezultat.
Upravo taj prvi kontakt biljke sa mašinom je ono što pravi razliku.
Za savršen start žetve suncokreta GERINGHOFF je razvio specijalne špiceve koji obezbeđuju nežan prvi kontakt biljke i mašine.

Jedinstven dizajn za suncokret – korita i špicevi u obliku korita, otporni na habanje, obezbeđuju nežan prvi kontakt biljke sa adapterom, što dodatno omogućuje veliku brzinu rada čak i u maksimalnim prinosima, > 10 km/h

Dobra kontrola protoka useva – odmor za čoveka i mašinu

Špicevi usmeravaju glavice useva prema noževima kose, dok integrisana korita- hvatači semena onemogućava da seme padne na zemlju.
Širina špiceva je optimizovana tako da omogući žetvu suncokreta nezavisnu od međurednog razmaka, u svim uslovima, čime se značajno smanjuje opterećenje na kombajnera i na mašinu.

Karakteristike našeg proizvoda - Vaš put ka uspehu

Ram i karoserija – tanak dizajn

Suncokret kao osetljiv usev, ima specifične zahteve u žetvi, te smo upravo iz tog razloga dizajnirali bočne stranice kao tanke i uske, da bi se izbegla oštećenja i sprečili gubici.

Ubacivanje useva u mašinu – nežno i oprezno za maksimalne prinose

Pomoćni valjak, koji je podesiv po visini, nežno pomaže usevu da stigne do spuznog transportera, povlačeći ga sa velikom pažnjom i vrlo polako – zahvaljujući masivnom prečniku od 620mm.

Ubacivanje useva u mašinu – nežno i oprezno za maksimalne prinose

Pomoćni valjak, koji je podesiv po visini, nežno pomaže usevu da stigne do spuznog transportera, povlačeći ga sa velikom pažnjom i vrlo polako – zahvaljujući masivnom prečniku od 620mm.

Dobro konstruisano – Za minimalne gubitke

Specijalni špicevi i dugačka i široka korita za promenljiv međuredni razmak, žljebovi za sprečavanje gubitaka usled rasipanja, u kombinaciji sa nezavisno podesivim pomoćnim valjkom, osiguravaju žetvu suncokreta skoro bez gubitaka.

Više informacija možete pronaći u prospektu, ili u našem media centru (slike, video, prospekti).