PRETOVARNE PRIKOLICE ZA ŽITO

Za bolje i veće performanse u žetvi - BERGMANN GTW prikolice!

Pretovarna prikolica za žito predstavlja logističku kariku u transportu žita, između kombajna koji se neprestano kreće i transportnih vozila koja čekaju utovar na uvratinama ili na putu pored njive.
Za vreme dok GTW prikolica primi žito, preveze ga i pretovari u transportna vozila, žitni kombajn nastavlja da radi bez prekida, čime se u značajnoj meri uvećava produktivnost samog kombajna, odnosno njegov učinak u žetvi.
Kapacitet pretovara BERGMANN GTW 21 i GTW 25 modela je do 400 t/h, dok je kod GTW 330 i GTW 430 kapacitet cak do 1.100 t/h !

Modeli

U tabeli ispod su navedene tehničke karakteristike svih modela, a više informacija možete pogledati u prospektu klikom na sliku prikolice, ili u našem media centru (slike, video, prospekti).